Kısaca bu uyarının temel nedeni şudur. Herhangi bir işletim sisteminde editörde bir yazı yazarken “Enter”layıp bir alt satıra geçtiğinizde OS satırın bittiğini bildirmek için -görmeyeceğiniz- bir işaret koyar ve sizi alt satıra geçirir. Linux’te ve Windows’ta veya herhangi bir işletim siteminde bu gizli işaretin farklı olması bu sorunu ortaya çıkarır.

warning:LF will be replaced by CRLF çözümü

Bu uyarı çıkmadan satır sonları otomatik olarak CRLF çevrilsin istiyorsak. Git Bash’te aşağıdaki komutu yazabiliriz.

git config --global core.autocrlf true

Herhangi bir dönüşüme ihtiyacınız yoksa değeri false yapabilirsiniz.

git config --global core.autocrlf false